• Gure produktuek herrialde bakoitzean indarrean dagoen araudiaren araberako bermealdia dute, erabiltzaileak erosketa egin duen datatik zenbatzen hasita. Bermeak ekoizpen eta material akastun guztiak estaltzen ditu.

  • Bermea gure zerbitzuek akastun gisa antzemandako piezen doako ordezkapenera mugatuta dago. Beraz, ez zaie bermea aplikatuko modu desegokian erabilitako materialei, modu okerrean desmuntatutako edo aldatutako gailuei, ezta mantentze-lanak exijitzen dituzten erabilera eta higadura normaleko piezei ere. Halaber, bermea ez da aplikatuko axolagabekeriaz, zuhurtziagabekeriaz eta materiala zentzugabekeriaz erabili den kasuetan.

  • Erabiltzaileak berak ordainduko ditu bermealdian dauden piezen bidalketa- eta garraio-gastuak, baita gure lantegitik kanpo egindako lanak ere.

  • Bermea egikaritzeko, erabiltzaileak erreklamatu nahi duen pieza erosketa-fakturarekin edo -tiketarekin batera bidali beharko digu, garraio-gastuak berak ordainduta.